Особливості гербіциду Бетагард виробника

Виробник:

Форма препарату: концентрат емульсії

Фасування: 20 л


Опис:

Системний гербіцид для знищення однорічних дводольних та деяких злакових бур’янів в посівах цукрових, кормових та столових буряків

Переваги:

— Ефективно знищує практично всі види однорічних дводольних бур’янів, в тому числі важкоконтрольованих, та деякі злакові.
— Сумісний з більшістю препаратів.
— Має комбінований механізм дії на бур’яни – через листковий апарат та ґрунт.
— Дозволяє проводити обробки до змикання в міжряддях.
— Перші ознаки дії проявляються через 2-7 днів.
— Притаманна висока селективність.

Токсичність:

III (малотоксичний)

Механізм дії:

Вдало підібрані діючі речовини гербіциду БЕТАГАРД призводять до руйнуючих та незворотних процесів в рослинах бур’янів: порушення фотосинтезу, синтезу ліпідів, обміну білків, затримки росту та поділу клітин, перешкоджання утворенню воскового нальоту.

Препарат БЕТАГАРД має комбінований механізм дії на бур’яни – через листковий апарат та ґрунт. Фенмедифам та десмедифам є рухомими інгібіторами фотосинтезу – вони, після проникнення в листки, концентруються у хлоропластах та викликають блокування фотосинтезуючого апарату. Етофумезат (інгібітор проростків) поглинається різними частинами рослин – дводольні вбирають субстанцію корінням, в однодольні проникає через колеоптиль під час проростання. Візуальні ознаки дії препарату – посвітління забарвлення листя та, в подальшому, хлороз – проявляються через 2-7 днів після обробки гербіцидом. Повна загибель бур’янів наступає через 2-3 тижні. 

Спектр дії:

Найчутливіші бур’яни:

амброзія полинолиста, бородавник звичайний, види вероніки, воловик лікарський, волошка синя, галінсога дрібноквіткова, гірчак звичайний, гірчиця польова, кропива глуха, грицики звичайні, дурман звичайний, жабрій звичайний, жовтозілля звичайне, зірочник середній, королиця звичайна, кропива жалка, курай руський, курячі очка польові, лутига розлога, мак дикий, незабудка польова, паслін чорний, підмаренник чіпкий, портулак городній, проліска однорічна, редька дика, рутка лікарська, талабан польовий, шпергель звичайний, фіалка польова, різні види лободи і щириць.

Середньочутливі бур’яни:

абутилон Теофраста, петрушка собача, ромашка звичайна, ромашка собача польова, падалиця ріпаку і соняшника.

Малочутливі бур’яни:

плоскуха звичайна, лисохвіст мишехвостиковий, метлюг звичайний, мітлиця однорічна, мишій зелений, пирій повзучий, росичка кровяна, гумай, свинорий, сорго алепське.

Додаткова інформація:

Властивості препарату

Одна з діючих речовин препарату етофумезат — поглинається молодими паростками бур’янів, коли вони контактують з водним розчином етофумезату в ґрунті. Тому підвищена вологість ґрунту сприяє збільшенню ефективності етофумезату, а посуха і високий вміст у ґрунті органічної речовини, навпаки, знижують її.

Придбати продукцію: AgroProm

agroprom.icu